Staj ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Staj ile ilgili Sk Sorulan Sorular


1. Hangi yollarla staj yapabilirim?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden Staj Seferbirliği Kapsamında ve Kariyer Kapısı dışında eğitim görülen alanla ile ilgili özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yapılabilir.


2. Staj Seferbirliği ve Staj Seferbirliği dışında yapılan staj arasında fark var mı?

Eğitim-öğretim yükümlülüğü açısından herhangi bir fark bulunmamakla birlikte Staj Seferbirliği şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kamu kurumları ve özel sektördeki staj imkânlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından takip edilen bir yöntemdir.

Öğrencilerimiz alanı ile ilgili özel sektörde Staj Seferbirliği dışında staj yapabilir. Kamu kurumlarında staj yapmak isteyen öğrenciler ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden Staj Seferbirliği kapsamında başvuru yapmak zorundadır.


3. Staj konusunda nereden bilgi alabilirim?

Öğrenciler staj konusunda takıldığı her hususta danışman hocasından ve bölüm başkanından bilgi alabilir. Ayrıca staj hususunda danışman hocası ile irtibat halinde olunması zorunluluktur.


4. Nerelerde Staj yapabilirim?

Hangi programın öğrencisi iseniz o programın özelliklerini içeren alanlarda faaliyet gösteren yerlerde staj yapmanız gerekmektedir. Çünkü staj yapmanın amacı okulda almış olduğunuz teorik eğitimin iş hayatındaki uygulamalarını bizzat tecrübe etmektedir.

Staj Seferbirliği Kapsamında stajlarını yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınmaktadır. Kariyer Kapısına başvurmayan ve mezun durumunda olup stajlarını bir an önce yapmak isteyen öğrenciler ise öğrenim gördükleri alanlarla ilgili özel sektör veya Sivil Toplum Kuruluşlarında stajlarını yapabilmektedirler.


5. Ne zaman Staj yapabilirim?

Stajlar sadece eğitim öğretim dönemleri dışında yapılabilir. Ancak, derslerini tamamlamış ve sadece stajı kalmış olan öğrenciler stajlarını eğitim öğretim dönemi içerisinde de yapabilirler.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer kapısına müracaat eden öğrenciler 31 Aralık’a kadar stajlarını Cumhurbaşkanlığı ofisince yapılan yerleştirmelere göre yapabileceklerdir. Şu ana kadar henüz staj çıkmayan öğrencilere 31 Aralık 2021 tarihine kadar staj çıkabilecektir. Bu şekilde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi içerisine staj başvurusu kabul edilen öğrencilere Hitit Üniversitesi Senatosunun 20.05.2021 tarihli ve 2021/76 sayılı kararı ile stajlarını ders döneminde de yapabilme imkânı sağlanmıştır.


6. Staj yapan öğrencinin sigorta giderleri kim tarafından karşılanır?

5510 sayılı Yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin staj süresince “iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri”nin ödeme yükümlüsü Hitit Üniversitesidir. Ayrıca herhangi bir sağlık güvencesibulunmamasıdurumundaGSSprimideHititÜniversitesitarafındanödenir. İşyeriyetkilisi tarafından formun ilgili alanının onaylanıp, belgenin öğrenci ile okula ulaştırılmasından sonra; SGK ebildirge üzerinden, ilgili tarihleri kapsayan Sosyal Güvenlik Girişi üniversitemizce yapılacaktır.


7. Yaz okulunda ders alırken staj yapılabilir mi?

Yaz okulunda ders alan öğrencilerin staj yapması mümkün değildir.


8. Hafta sonu staj yapılabilir mi?

1 hafta için 5 iş günü esas alınır, işyerinin Cumartesi günü çalıştığı belgelendiği takdirde bir hafta 6 iş günü olarak sayılır. Haftanın her günü çalışılması zorunlu istisnai sektörlerde yapılacak stajlarda Bölüm Staj Komisyonunun tavsiyesine göre haftanın günü de staj yapılabilir.


9. Staj dönüşü defter ve rapor teslimi için en son tarih nedir?

Staj yapan her öğrenci, staj defteri ve ilgili evraklarını en geç staj çalışmasını izleyen öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren ilk bir ay içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Öğrencilerin geçerli mazeretleri ile ilgili gerekçelerinin kabul edilip edilmeyeceği öğrencinin resmi başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca karar verilir.


10. Staj yeri bulamazsam ne olacak?

Staj yeri bulma konusunda asıl sorumlu öğrencinin kendisidir. Bölüm Staj Koordinatörlüğünce onaylanmayan işyerinde yapılan stajlar geçersiz sayılır.


11. Daha önce zorunlu stajını yapan bir öğrenci Staj Seferbirliği kapsamında tekrar staj yapabilir mi?

Staja kabul alan öğrencilerin bölümüne, daha önce staj yapıp yapmadığına, kaçıncı stajı olduğuna, gönüllü/zorunlu stajı olup olmadığına bakılmaksızın tekrar staj yapabilir.


12. Öğrenci Staj Seferbirliği kapsamında farklı kurumdan staja kabul alması durumunda teklif aldığı her kurumda da staj yapabilir mi?

Öğrencilerin Staj Seferbirliği kapsamında 1 (bir) staj yapma hakkı bulunmaktadır.


13. Staj merkezine ulaşım nasıl sağlanacak?

Ulaşım her adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.


14. Staj süresince konaklama nasıl olacak?

Konaklama her adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.


15. Staj Seferbirliği başvurumu geri çekebilir miyim?

Staj Seferbirliği başvurularının kapanacağı tarihe kadar e-Devlet üzerinden başvurunuzu geri çekebilirsiniz.


16. Staj hangi durumlarda kabul edilmez?

Aşağıda sayılan durumlarda öğrencilerin stajları kabul edilemez. Bunlar:

  • -  Bölüm Staj Koordinatörlüğünün ve Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörlüğünün onaylamadığı durumlarda;

  • -  Bölüm Staj Komisyonunun öğrencinin stajını yetersiz gördüğü durumlarda;

  • -  İstenen evraklarda eksiklik olması durumunda;

  • -  Staj yönergesinde belirtilen devamsızlık sınırının aşılması durumunda;HIZLI ERİŞİM

Youtube Instagram Twitter
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi