Kalite Politikası

· Yasal mevzuata uygun olarak eğitim-öğretim kalitemizi sürekli artırmak,

· Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin uluslararası eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

· Kamu ve özel sektörün talep etmiş olduğu nitelikli eleman ihtiyacına uygun olarak eğitim-öğretim programlarında sürekli iyileştirmeler yapmak, istihdam odaklı yeni programlar açmak,

· Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve Yüksekokulumuzdan beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,

· Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bunları eğitim öğretimde kullanmak,

· Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin kamu ve özel sektörle sürekli işbirliği içerisinde, ortak araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmelerine imkân sağlamak,

· Öğrencilerimizin ve personelimizin, bölgenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katılmalarını teşvik ederek, sorunların çözümüne destek olmalarını sağlamak,

 · Öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak olarak belirlenmiştirHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube