‘TURİZM BİLİNCİNİN GELİŞİMİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ’ SEMİNERİ VERİLDİ


Alaca İlçesinin sahip olduğu turistik değerlerin, turistik ürüne dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıyan farkındalığın oluşturulması ve şehrin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi amacıyla, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda 10 Aralık 2021 Cuma günü, üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Zeki ŞAHİN tarafından, ‘Turizm Bilincinin Gelişiminde Yerel Paydaşların Rolü’ adlı seminer düzenlenmiştir. 

Seminere Alaca Kaymakamı Sayın Hicabi Aytemur, Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞALTU, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ olmak üzere, ilçedeki kamu kurumları temsilcileri katılmıştır. 

Şahin yapmış olduğu sunumunda; turizmin ekonomik büyüklük açısından Dünya’nın 3.büyük endüstrisi olduğunu, her 10 istihdamdan 1’inin turizm endüstrisi bünyesinde oluştuğunu, sadece ekonomik değil, sosyal, kültürel ve çevresel boyutları ile tüm ülkelerin turizm endüstrilerinin geliştirilmesi yönünde yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak; Türkiye’nin de turizm kapsamındaki hedeflerinin Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2023 programı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmiştir. Şahin’in sunumundan bazı kesitler şu şekildedir. 

Yaşanan salgın sürecinin getirdiği özel koşullar hariç, turizm hem Dünya’da hem de Türkiye’de büyümeye devam etmektedir, Genelde Çorum’un özelde Alaca ilçesinin, sahip olduğu turistik varlıkları değerlendirme konusunda plan, proje ve turizm ürünlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Alaca ilçesi, Türkiye’nin Onbirinci Kalkınma Planı’nda öncelikli olarak belirlenen sanayi, tarım ve turizm sektörlerinden tarım ve turizm açısından oldukça önemli kaynaklara sahiptir.  Bölgede yoğun olarak bulunan arkeolojik alanlar, ören yerleri, tarihi yapı ve eserler ile Kültür Turizmi alanında; tarımsal alanlar ve ürünler ile rekreasyonel kaynakları ile de Kırsal Turizm alanında (çiftlik turizmi, agro/agri turizm gibi) oldukça elverişlidir. Bu çerçevede oluşturulacak turistik ürünler ile şehrin gelişimine katkıda sağlayacağı aşikârdır. 

Alaca ilçesinde turizm gelişmesi için, yerel paydaşların (Kaymakamlık, Belediye, Kamu Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri, Oda ve Birlikler, Muhtarlar, Yerel Halk gibi) birlikte hareket ederek, sahip oldukları değerleri, turistik ürünlere dönüştürme konusunda insiyatif almaları oldukça önemlidir. 

Seminer sonunda Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ turizmin gelişmesi için kamu, STK ve yerel eylem gruplarının birlikte harekete geçerek iş bölüşümü yapmalarının sürdürülebilir kalkınma için oldukça önemli olduğunu vurguladıktan sonra tüm katılımcılara teşekkür etti. HIZLI ERİŞİM

Youtube Instagram Twitter
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi