Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Poster ve Seminer Etkinliği


2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı güz dönemi bölüm içi etkinlikleri kapsamında, programımız bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Aydemir başkanlığında ve öğretim elemanları Öğr. Gör. Gökşad Cemil Kotan ve Dr. Öğr. Üyesi Özgen Yılmaz’ın katkılarıyla “Poster ve Seminer Etkinliği” gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sırasında pandemiye karşı alınan önlemlere uygun davranılmasına özen gösterilmiştir. Gün boyu süren poster etkinliğinde, programımız öğrencileri hazırlık yaptıkları konu başlıkları hakkında ilgilileri ve bilgi almak isteyenleri bilgilendirmiş, onlarla içerik paylaşımı yapmışlardır. Ayrıca saat 11:00 ile 12:00 arasında konferans salonunda gerçekleştirilen seminer etkinliğinde programımız öğrencileri sözlü sunumlarını yapmıştır. Sözlü sunum yapan öğrencilerimiz sırası ile Abdülhadi Tanğ (Ters Ozmos), Sevgi Aydoğdu (Uzun Bir Kemiğin Makroskobik Yapısı), Arif Ortakçı (Prokaryotik Hücre Organizasyonu), Zehra Yılmaz (Dolly’nin Önemi) ve Betül Köküş (Difüzyon) olmuştur. Poster etkinliğinde “Aktif Taşıma”, “Memelilerde Büyük Vücut Boşlukları”, “Tampon Sistemler” gibi çeşitli biyoloji ve veterinerlik konularına ait bilgiler paylaşılmıştır.

“İnsan, öğretirken öğrenir.” ve “Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.” ilkeleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen bölüm içi etkinlikle, öğrencilerimize akademik ortama ait unsurlardan poster hazırlama, bir konuya ilişkin yeterli bilgiyi bir araya getirerek kabul edilebilir nitelikte bilimsel içerik hazırlama ve bunların ürünü olan dokümanı sözlü olarak sunma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi hazırlıkları ve sunumlarına gösterdikleri özen için tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.HIZLI ERİŞİM

Youtube Instagram Twitter
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi