Staj yapılabilecek yerler (güncelleme)

Öğrencilerimiz 2021 yılında


  • Kamuya ait ve özel hastaneler,
  • Klinik ve klinik dışı laboratuvarlar,
  • Tüp bebek merkezleri,
  • Diyaliz merkezleri,
  • Özel poliklinikler,
  • Tıbbi cihaz üreten ve satan firmalar,
  • Tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ve satan firmalar

vb. yerlerde staj yapabilirler.

 HIZLI ERİŞİM