Staj defterlerine buradan erişebilirsiniz

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Staj Yapacak Öğrencilerimizin Covid-19 virüsü salgını sebebiyle staj defterini alamamış öğrencilerin aşağıdaki Öğrenci Staj Defteri dosyasını yazdırarak staj defteri haline getirmeleri gerekmektetir.


Kurum staj değerlendirmeleri için de staj yapacak öğrencilerimizin, Staj Değerlendirme Formunu ve Stayer Öğrenci Devam Takip Çizelgesini ilgili kurum staj yetkilisi tarafından 1 nüsha doldurup onaylayarak GİZLİ, KAPALI ZARF esasına göre okulumuza iletmelidir.


NOT: Öğrenci Staj Defteri'nde 4. Sayfa (Boş olan sayfa) staj yapılacak gün sayısı kadar çıkartılacaktır. Örn. Staj süresi 20 iş günü ise boş olan 4. sayfadan toplamda en az 20 adet çıkartmanız gerekmektedir.
HIZLI ERİŞİM